Ohjeistusta

Tähän on koottu ohjeistusta osakaskunnille erinäisiin yhdistämiseen liittyvissä asioissa ja omatoimisen yhdistämishankkeen toimintamallista, sekä hyvää perustietoutta mitä kannattaa huomioida uuden osakaskunnan toimintaa suunniteltaessa.

Näin yhdistät osakaskunnat
Vesijätöt
Metsästys
Huomioitavaa yhdistymisessä
Osakaskunnan toiminnan periaatteet

Klikkaa yllä olevia linkkejä ja siirryt suoraan haluamallesi osiolle!


Näin yhdistät osakaskunnat


Tässä on listattuna yleistäen, miten hanketta kannattaa alkaa valmistelemaan:
– Selvitä mihin osakaskuntaan vesialueesi kuuluu (Maanmittauslaitos, kiinteistön kauppakirjat/kiinteistörekisteriote)
– Selvitä mihin kalatalousalueeseen vesialueesi kuuluu (Kalatalouskeskus)
– Ota yhteyttä kalatalousalueeseen ja selvitä naapuriosakaskuntien toimintaa tai toimimattomuutta
– Pyri selvittämään vesialueen omistusta lähialueilta laajemmin
– Tiedustele muiden osakaskuntien ja yksityisten vesitilusten mielenkiintoa yhdistymiseen
– Keskustelkaa ja suunnitelkaa millainen yhdistyminen olisi teidän alueella mahdollista ja kannattavaa toteuttaa
– Jakakaa perustietoa osakaskuntien yhdistymisestä omistajille, koska asia huonosti tunnettu
Toimintamalli hankeavusteisesta vesialueiden yhdistämisestä


Vesijätöt


Vesijättö on entistä järven pohjaa, josta on tullut kuivaa maata esimerkiksi vedenpinnan laskun tai maan kohoamisen myötä. Pääsääntöisesti vesijättöalueet kuuluvat tämän entisen vesialueen omistajalle joka hallinnoi niitä.

Linkkejä vesijättöihin liittyen:
Kiinteistön lunastaminen (vesijätöt)

Lisätietoa vesijätön lunastuksesta (PDF)

Kiinteistönmuodostamislakiin perustuvan talletuksen nostaminen (AVI)

Talletuksen nostolomake (AVI)


Metsästys


Vesialueen osakaskunnalle kuuluu kalastusoikeuden lisäksi myös metsästysoikeuden hallinta. Osakaskunta voi järjestää lakien ja asetusten puitteissa sallittun metsästyksen itse tai vuokrata sen tai osan siitä esimerkiksi metsästysseuroille.

Lisätietoa:
Kalatalouden keskusliiton artikkeli vesilintujen metsästyksestä osakaskunnan alueella
Riistainfo.fi – kattava lähde metsästykseen!


Huomioitavaa yhdistymisessä


Tärkeitä seikkoja, jotka tulee huomioida osakaskunnan toiminnassa:
– Osakkaiden yhdenmukainen kohtelu, tarvittaessa jaot osuuksien mukaisesti
– Hallinnoitavien alueiden hoito ja ylläpito
– Kaikkien laillisten kalastusmuotojen huomioiminen
– Riittävän laaja ja ajantasainen tiedottaminen (mm. luvanmyyntipisteet)
– Riittävä tiedottaminen (mm. lupa-aluekartat, rajoitukset, ym.)
– Osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen aluehallintovirastossa
– Osakaskunnan yhteystietojen päivittäminen; ELY-keskus, Maanmittauslaitos, kalatalousalue
– Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste
Kalatalouden keskusliitto on julkaissut perustietoa sisältävän oppaan: Osakaskunta tutuksi -opas


Osakaskunnan toiminnan periaatteet


Osakaskunnan toimintaa säätelevät lukuisat lait ja asetukset (mm. yhteisaluelaki, kalastuslaki, metsästyslaki, kirjanpitolaki, ym.). (Täydennetään myöhemmin)